Vad gör en översättare?

En översättare arbetar med att översätta texter från ett språk till ett annat. I de allra flesta fall arbetar översättaren med texter inom ett eller flera specialområden som hen kan särskilt väl.

Översättaren arbetar nästan alltid med att översätta till sitt modersmål från ett eller flera olika källspråk. En mer ingående beskrivning av vad översättaren gör kan du läsa om på framtid.se men generellt kan sägas att översättare arbetar med allt från facktexter, marknadsföringsmaterial och företagsavtal till skönlitteratur och filmmanus. Man brukar säga att en skicklig översättares verk inte syns. Helst ska läsaren inte tänka på att det är en översättning hen läser utan utgå ifrån att texten faktiskt skrivits på målspråket. Dagens översättare arbetar med översättningsprogram och digitala verktyg samt databaser för att hålla reda på terminologi och för att kunna återanvända tidigare översatt material.

Arbetsuppgifter

De allra flesta översättare idag är specialiserade inom ett visst ämnesområde. Med tiden bygger de upp stor expertis inom området vilket underlättar arbetet. Förutom att de har lång erfarenhet av att översätta inom området använder de så gott som alltid något av de större översättningsverktygen såsom, Trados Studio, MemoQ, Wordfast eller Memsource.

I sitt dagliga arbete vänder sig ofta facköversättaren till experter inom området för att få svar på hur en viss term används eller vilket begrepp som är mest brukligt inom deras yrke. Det finns också specialterminologi-lexikon att tillgå för att slå upp ovanliga termer i.

översätta årsredovisning till engelska
Finansiella facköversättare arbetar bland annat med att åt företag översätta deras årsredovisning till engelska.

Inriktningar

Facköversättare översätter facktexter inom ett eller ett fåtal olika områden som ofta är närliggande. Det kan exempelvis röra sig om texter inom maskinteknik, elektroteknik och fordonsteknik. Andra facköversättare arbetar med ett eller flera områden inom medicin eller juridik. En del översättare inriktar sig mot finansiella översättningar och är då oftast knutna till en byrå som kan hjälpa sina företagskunder översätta årsredovisning till engelska.

Det finns även översättare som är auktoriserade av Kammarkollegiet för ett visst språkpar. De arbetar då med att göra så kallade bestyrkta översättningar vilket kan behövas för översättning av officiella dokument såsom personbevis, avtal och intyg om medborgarskap.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *